Beleggingsstrategie

DAA
Onze strategie kan het best worden omschreven als een dynamische asset allocatie (DAA) -strategie. Deze strategie belegt in een breed scala aan beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en grondstoffen.

In tegenstelling tot traditionele buy & hold-portefeuilles, beoogt een DAA-strategie het rendement te verbeteren en eventuele waardedalingen te minimaliseren door te alloceren naar die beleggingscategorieën die naar verwachting in de nabije toekomst beter zullen presteren en door juist minder te alloceren naar beleggingscategorieën, die naar verwachting, in de nabije toekomst minder zullen presteren.

Ons model is zowel kwantitatief als systematisch, wat betekent dat goed gedefinieerde wiskundige principes exact bepalen wat en wanneer er gehandeld wordt.

Het fonds zal alleen “long” posities in de portefeuille opnemen maar wordt niet beperkt door een specifieke index. Het heeft de flexibiliteit om tot 100% in aandelen te beleggen om optimaal gebruik te maken van positieve trends en kan tot 100% in geldmarkten/contanten beleggen om het kapitaal te beschermen.

Onze strategie kan het best worden omschreven als een dynamische asset allocatie (DAA) -strategie. Deze strategie belegt in een breed scala aan beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en grondstoffen.In tegenstelling tot traditionele buy & hold-portefeuilles, be...

Onze strategie kan het best worden omschreven als een dynamische asset allocatie (DAA) -strategie. Deze strategie belegt in een breed scala aan beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en grondstoffen.

In tegenstelling tot traditionele buy & hold-portefeuilles, beoogt een DAA-strategie het rendement te verbeteren en eventuele waardedalingen te minimaliseren door te alloceren naar die beleggingscategorieën die naar verwachting in de nabije toekomst beter zullen presteren en door juist minder te alloceren naar beleggingscategorieën, die naar verwachting, in de nabije toekomst minder zullen presteren.

Ons model is zowel kwantitatief als systematisch, wat betekent dat goed gedefinieerde wiskundige principes exact bepalen wat en wanneer er gehandeld wordt.

Het fonds zal alleen “long” posities in de portefeuille opnemen maar wordt niet beperkt door een specifieke index. Het heeft de flexibiliteit om tot 100% in aandelen te beleggen om optimaal gebruik te maken van positieve trends en kan tot 100% in geldmarkten/contanten beleggen om het kapitaal te beschermen.
Momentum
Met momentum investeren beogen wij te profiteren van het voortbestaan van bestaande trends in de financiele markten.
De onderliggende intuïtie van een momentum-beleggingsstrategie is dat beleggingen die recentelijk goed hebben gepresteerd, de neiging hebben om goed te blijven presteren, en omgekeerd, beleggingen die het minder goed hebben gedaan, onder de maat blijven presteren.

Academisch onderzoek heeft keer op keer bewezen dat momentum een duurzame risicopremie is. Het momentumeffect is aanwezig gebleken in vele beleggingscategorieën, waaronder aandelen, obligaties en grondstoffen.

Het Affectum Global Dynamic Allocation Fund maakt gebruik van verschillende momentumindicatoren om beleggingscategorieën te identificeren die in aanmerking komen voor een plaats in de portefeuille.

Met momentum investeren beogen wij te profiteren van het voortbestaan van bestaande trends in de financiele markten. De onderliggende intuïtie van een momentum-beleggingsstrategie is dat beleggingen die recentelijk goed hebben gepresteerd, de neiging hebben om goed te blijv...

Met momentum investeren beogen wij te profiteren van het voortbestaan van bestaande trends in de financiele markten.
De onderliggende intuïtie van een momentum-beleggingsstrategie is dat beleggingen die recentelijk goed hebben gepresteerd, de neiging hebben om goed te blijven presteren, en omgekeerd, beleggingen die het minder goed hebben gedaan, onder de maat blijven presteren.

Academisch onderzoek heeft keer op keer bewezen dat momentum een duurzame risicopremie is. Het momentumeffect is aanwezig gebleken in vele beleggingscategorieën, waaronder aandelen, obligaties en grondstoffen.

Het Affectum Global Dynamic Allocation Fund maakt gebruik van verschillende momentumindicatoren om beleggingscategorieën te identificeren die in aanmerking komen voor een plaats in de portefeuille.
Wereldwijde Beleggingen
Momentum vindt plaats in verschillende markten en beleggingscategorieën en in verschillende tijdsperioden.

Onze beleggingsstrategie maakt het mogelijk om flexibel toe te wijzen aan beleggingscategorieën die de meest interessante trends laten zien, ongeacht of dit in Japan of Europa, aandelen of obligaties is.

Ons beleggingsuniversum bestaat uit ETF's die een reeks van brede internationale beleggingen volgen, zoals bijvoorbeeld aandelenindices (SPY, EEM), obligatie-indices (IEF) en grondstoffen (GLD, DBC).

Momentum vindt plaats in verschillende markten en beleggingscategorieën en in verschillende tijdsperioden.Onze beleggingsstrategie maakt het mogelijk om flexibel toe te wijzen aan beleggingscategorieën die de meest interessante trends laten zien, ongeacht of dit in Japa...

Momentum vindt plaats in verschillende markten en beleggingscategorieën en in verschillende tijdsperioden.

Onze beleggingsstrategie maakt het mogelijk om flexibel toe te wijzen aan beleggingscategorieën die de meest interessante trends laten zien, ongeacht of dit in Japan of Europa, aandelen of obligaties is.

Ons beleggingsuniversum bestaat uit ETF's die een reeks van brede internationale beleggingen volgen, zoals bijvoorbeeld aandelenindices (SPY, EEM), obligatie-indices (IEF) en grondstoffen (GLD, DBC).


Beleggingsfilosofie

Affectum Capital heeft de overtuiging dat beleggers niet goed kunnen voorspellen wat de toekomst brengt. Daarom geven wij er de voorkeur aan, onze beleggingsbeslissingen te baseren op onze uitgebreid geteste en beproefde modellen, om zodoende te vermijden dat investeringsacties worden gedicteerd door onze emoties.

Wij zijn van mening dat beleggen met de flexibiliteit om te alloceren tussen verschillende wereldwijde beleggingscategorieën de beste benadering is om kapitaal te beschermen tijdens dalende markten (door te alloceren naar veiligere beleggingen) en deel te nemen aan opwaartse markten (door te beleggen in meer risicovolle investeringen) om zo op de lange termijn kapitaalgroei te genereren.
Wij zijn van mening dat het beschermen van kapitaal gedurende langdurig dalende markten (in tegenstelling tot een "buy and hold" -benadering waar u de pijn moet doorstaan) een cruciale stap is in het toevoegen van waarde op de lange termijn. Door het dynamisch vermijden van dergelijke beleggingen proberen we verliezen te voorkomen die niet, op een later tijdstip weer ‘goed gemaakt’ hoeven te worden.

Risicobeheer vormt de kern van ons proces. We winnen het liefst door niet te verliezen.